شهيده مرجان نازقلچي
۱۳۵۳-۰۵-۰۵
۱۳۹۴-۰۶-۰۹
۱۳۴۴-۰۱-۲۲
۱۳۶۶-۰۵-۰۹
پروردگارا! زبان مرا به هدايت گويا كن
محمد منتظر قائم
۱۳۲۷-۱۲-۰۸
۱۳۵۹-۰۶-۰۶
۱۳۴۲-۰۳-۱۴
۱۳۶۶-۰۷-۱۶
ما دشمن واقعي خود را استكبار جهاني به سركردگي آمريكا مي دانيم
طيبه واعظي دهنوي
۱۳۳۷-۰۴-۲۴
۱۳۵۶-۰۳-۰۳
خونم بايد براي آقاي خميني بريزداگر زمين بخورم بهتر از اين است كه مردم صورتم را ببينندبه عشق امام خمينی روزه ميگيرمآدم بايد اسلام را زنده كندمرا بِكُشيد اما چادرم را برنداريد
شهيد مالكوم شباز
۱۳۶۳-۰۷-۱۶
۱۳۹۲-۰۲-۱۹
۱۳۳۸-۰۲-۰۲
۱۳۵۸-۰۵-۲۵
خدايا به مظلوميت پاسداراني كه منافقان سر از بدنشان جدا كردند و به پاكي خون هايي كه در دفاع از دين تو ريخته شد، مرا بطلب.
۱۳۳۳-۰۵-۱۶
۱۳۹۰-۱۰-۳۰
امام جمعه شهرستان راسك، فرمانده يكي از پايگاه هاي بسيج راسك و فرمانده دسته رزمي بسيجشهيد جنگي زهي: اطاعت از رهبري در نزد اهل سنت يك واجب شرعي استوي هميشه مي گفت: شهادت را در راه انقلاب اسلامي يك افتخار بزرگ براي خود مي‌داند و از افشاگري درباره وهابيت و عوامل ضد وحدت در سيستان و بلوچستان كوتاه نخواهد آمداز مناديان فعال وحدت شيعي و سني در جنوب شرق كه تنها راه حفظ وحدت در سيستان و بلوچستان را اطاعت كامل از رهبري مي‌دانست.
سيد عبدالحميد ديالمه
۱۳۳۳-۰۲-۰۴
۱۳۶۰-۰۴-۰۷
آنچه كه ما از ابتداي انقلاب فاقد آن بوديم و چوب آن را مي‌خوريم اين است كه افراد را درست نمي‌شناختيم و آگاهي از مواضع آنان نداشتيم

صفحات